Kosten minimaliseren

Kosten moeten ‘kloppen’ in verhouding tot de opbrengsten.

 

Met een snelle en heldere kostenanalyse brengt Winstherstel duidelijkheid in het totale financiële plaatje.

En of het nu direct personeel, overhead, huisvesting, ICT of andere kosten betreft; ze moeten zo laag mogelijk zijn ten opzichte van de opbrengsten. Daarnaast is het belangrijk de kostenstructuur zo flexibel mogelijk te maken zodat deze mee kan bewegen met fluctuaties in de omzet. Vaak zijn er ook niet-noodzakelijke kosten die onderaan de streep toch het verschil maken.

Met een snelle en heldere kostenanalyse brengt Winstherstel duidelijkheid in het totale financiële plaatje. En wordt inzichtelijk waar kostenreductie en -minimalisatie nodig is.

Winstherstel analyseert:

  • Personeelskosten
  • Huisvestingskosten
  • Overhead
  • Financieringskosten
  • Costs per sale
  • Overige kosten

De uitkomsten van deze kostenanalyse vertaalt Winstherstel naar concrete, besparende acties. En helpt bij de uitvoering daarvan.

Winstherstel optimaliseert en repareert zodat dat de bandbreedte tussen opbrengsten en kosten (weer) maximaal wordt.