Maatregelenpakket

Winstherstel brengt op de gebieden opbrengsten, kosten én organisatie, de knelpunten in kaart. En vertaalt deze naar concrete en vooral praktische maatregelpakketten uitgezet in de tijd.

 

Winstherstel maakt een praktisch maatregelenpakket voor uw organisatie vol concrete acties.

Niet alles kan (of hoeft) altijd in eenzelfde tempo. En niet voor alles is direct budget beschikbaar. Door in concrete tijdvakken te werken en tussentijds de voorgang en het resultaat te meten, blijft de verandering beheersbaar. En blijft er voldoende focus op de business en de overige zaken van de organisatie.

Voorbeelden van maatregelresultaten:

  • Opbrengsten:
    Productiviteit- en efficiency verbetering in een werkplaats van een autodealer: omzet stijging 15% met dezelfde bezetting in FTE; kosten ongewijzigd, meeromzet is gelijk winst
  • Kosten:
    huurovereenkomst opnieuw uit onderhandeld; verlenging huurovereenkomst tegen 10% lagere kosten
  • Organisatie:
    business control opnieuw ingericht met de juiste KPI’s in de juiste frequentie; organisatie bestuurbaar gemaakt.

 

Wilt u ook maximale opbrengsten en minimale kosten?