Opbrengsten maximaliseren

Vertrekpunt is de kant waar het geld wordt verdiend. Dan gaat het over het herstellen en maximaliseren van de omzet en winstmarge.

Zijn de volgende early warning signals herkenbaar?

 • Afnemende omzetvolumes
 • Prijzen die sterk onder druk staan en een afnemende marge
 • Toenemende concurrentie die het beter lijkt te doen

Dan is nu het tijd voor actie!

Winstherstel analyseert en beoordeelt de situatie aan de hand van criteria zoals:

 • Productpositionering in de markt (product-markt combi)
 • Marketinginrichting als aanjager van sales
 • Inzet op ICT-ontwikkelingen en connectiviteit
 • Aansturing sales (en ook service) apparaat
 • Vormgeving van commerciële beleid
 • KPI-inrichting, monitoring en wat, wanneer en hoe wordt gemeten
 • Mate waarin de kwaliteit van de factor mens (nog) voldoet
 • Hoeveelheid werkkapitaal om de ambities waar te kunnen maken
 • etc.

Nadat de knelpunten in kaart zijn gebracht vertaalt Winstherstel dit naar oplossingen door het opstellen van concrete maatregelpakketten. Vooral praktisch en uitvoerbaar.

Ook de kosten moeten ‘kloppen’ in verhouding tot de opbrengsten.