Organisatie inrichten
voor maximaal resultaat

Als je maximale opbrengsten tegen minimale kosten wilt realiseren, is een goed ingerichte en gestructureerde organisatie noodzakelijk. Met een duidelijke visie en strategie, vakbekwame, gemotiveerde mensen en goed ingerichte processen. En ook een organisatie die financieel fit is om ambities waar te kunnen maken.

 

Winstherstel brengt de volledige organisatie in kaart en maakt knelpunten inzichtelijk. En komt met een doelgerichte aanpak voor verbetering.

In dat kader beoordeelt Winstherstel zaken binnen de organisatie als:

 • De strategie en visie; waartoe is het bedrijf op deze aarde?
 • Wat zijn de doelstellingen en hoe is het budget vormgegeven?
 • Welke processen hoe zijn ingericht?
 • De liquiditeitspositie en de mate waarin crediteuren (tijdig) betaald kunnen worden.
 • Debiteurenbeheer
 • Voorraadposities en omloopsnelheid
 • De binding met en kwaliteit van de medewerkers
 • De mate waarin de organisatie leert
 • Hoe business control is ingericht
 • De rol van ICT in de organisatie
 • De wijze waarop HRM is ingericht

Weten welke maatregelen u kunt nemen in uw organisatie?