Over Winstherstel

Vanuit een gezamenlijke visie, overtuiging en werkwijze helpt Winstherstel ondernemers om hun bedrijf beter te laten renderen of winst te herstellen. Door samen op te trekken hebben we meer capaciteit om ondernemers herstel op maat te bieden. Waar nodig of wenselijk zet Winstherstel partners in. Daarbij gelden strenge selectiecriteria om de kwaliteit te waarborgen.

 

 

Er ligt vaak geld voor het oprapen’’

Winolt van Westrienen en Wilfried Nielen

Winstherstel is een initiatief van Wilfried Nielen en Winolt van Westrienen.

Winstherstel is een initiatief van Wilfried Nielen (Osiris advies) en Winolt van Westrienen (Spin-off consulting). Beiden breed ervaren in diverse management en directiefuncties. En beiden met dezelfde bedrijfskundige achtergrond (MBA).

We focussen op die facetten van de organisatie waar de kracht van de ondernemer zelf minder vertegenwoordigd is. Door die aanpak kan de ondernemer blijven ondernemen. Tegelijkertijd wordt de organisatie zodanig beetgepakt dat het geheel beter gaat presteren, winstlekkage wordt weggenomen en de winst maximaliseert.

Winstherstel wordt ook ingezet als het bestaansrecht in het geding komt. Dat kan door externe factoren komen (acute crisis, wetgeving etc.) maar ook door bedrijfsgerelateerde omstandigheden (fusie, overname, uitval van mensen etc.). Of omdat de bank druk uitoefent en het bedrijf onder ‘bijzonder beheer’ valt.

Winstherstel heeft een no-nonsense aanpak; geen dikke rapporten, maar goed implementeerbare, concrete maatregelen. En zet in op meetbaarheid, zowel in KPI’s als in Euro’s.